NLP

השיטה מתמקדת בקשר שבין דפוסי חשיבה והתגובות הרגשיות להם, מסייעת בזיהוי מחשבות אוטומטיות המניעות אותנו לפעולה. בעזרת שימוש בטכניקות NLP ניתן לזהות דפוסי חשיבה מזיקים וליצור הרגלים יעילים יותר.  

בעבודתי אני עוזרת לאנשים להשיג מטרות אישיות, כשהדגש הוא חיזוק המשאבים והאמונה העצמית ויצירת גמישות מחשבתית. 

למשל: גמילה מהרגלים מזיקים, ירידה במשקל, התמדה בפעילות גופנית ועוד.