קוגניטיבי התנהגותי

מחשבות משפיעות על ההתנהגות והביצועים בספורט, כך שהאופן בו ספורטאי מעריך ומפרש את הסביבה (האם המצב מאיים או מאתגר?) משפיעה על ההרגשה ועל הביצועים שלו בזמן תחרות. 

בקליניקה נזהה את האמונות המגבילות והלא רציונליות (למשל: "אני תמיד מפסיד במשחקים צמודים", "אני לא מצליח לעמוד בלחץ"), אשר פוגעות בהתקדמות הספורטאי. 

בשלב הבא, נערער את אותן דפוסי חשיבה לא יעילים ונרחיב את נקודת המבט. 

לבסוף, נחליף את אותן אמונות מגבילות בדרכי חשיבה יעילות יותר במטרה לייצר פרשנות חיובית ללחץ.