פסיכולוגיה חיובית

כספורטאית תחרותית, אחד הדברים החשובים שעוזרים לי בהכנה המנטלית, הוא לזהות מה שבשליטתי ובזה להתמקד- למשל, זיהוי החוזקות שמאפיינים אותי מבחינה מקצועית ומנטלית. 

 לפי הספרות, השימוש בחוזקות הוא אחד הפרמטרים שמעלים מסוגלות עצמית.

לכן, במהלך הפגישות נזהה את החוזקות בהיבט המקצועי והמנטלי בהתאם להצלחות בעבר, וכיצד ניתן למקסם אותן כדי להשיג את המטרות.