ביופידבק

אימון בעזרת משוב ביולוגי היא שיטת טיפול שמספקת ללקוח מידע אודות המדדים הפיזיולוגיים. מטרת השיטה היא לסייע לאדם בהשגת שליטה על תגובות פיזיולוגיות בלתי רצוניות וזאת באמצעות תהליך הלמידה שמבוסס על קבלת משוב לתגובות אלו. המטופלים לומדים לבצע תגובה מסוימת, לאחר שקיבלו משוב על אותה תגובה, אשר יכולה להופיע על ידי אות שמיעתי או באופן ויזואלי כמו על צג מחשב בזמן אמת. 

שיטה זו מתבססת על העיקרון הפסיכו-פיזיולוגי, לפיו, כל שינוי במצב הפיזיולוגי מלווה בשינוי מקביל במצבים הנפשיים והרגשיים, ולהיפך. כלומר, קיימים יחסי גומלין בין המצב הפיזיולוגי למנטלי. מטרת האימונים בשימוש בכלי בהקשר זה הינה הענקת שליטה בוויסות עצמי בהתאם למידע שקיבל הספורטאי ממסך המחשב אודות המדדים הפיזיולוגיים שלו. כך, הספורטאי לומד על רמות העוררות המתאימות לו בהתאם לשינויים הפיזיולוגיים המוצגים לספורטאי על פני המסך ומשקפים את מצבו הפיזיולוגי באופן גרפי.

בקליניקה נעשה שימוש בערוץ המודד את המוליכות החשמלית החשמלית בעור ( GSR- Galvanic Skin Response) ומהווה אינדיקציה לשינויים במערכת העצבים הסימפתטית. מדד זה נמצא במתאם שלילי עם רמת העוררות, כך שככל שעוררות הספורטאי עולה, כך המוליכות החשמלית של העור יורדת. ערוץ זה משמש כמדד אובייקטיבי ויעיל לאבחון מצב פסיכו-פיזיולוגי בקרב ספורטאים.